Zajęcia „Kodowanie i Programowanie”

Wprowadzenie nauki programowania i kodowania w pierwszym etapie
edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji w przyszłości,
odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego,
algorytmicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej.
Naukę programowania powinno się rozpocząć już od najmłodszych lat
przedszkolnych i szkolnych, kiedy to dziecko odznacza się największą ciekawością świata, jest spragnione odkrywania, zmieniania i budowania.
Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim
umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć dziecko będzie rozwijało podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.

Zajęcia „Artystyczne”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to okres wzmożonej aktywności ruchowej dziecka. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, jest źródłem satysfakcji i sposobem na rozładowanie emocji. Zajęcia taneczne pozwalają zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, są częścią kształcenia i wychowania ogólnego i mają wpływ na realizację zadań przedszkola w zakresie edukacji ruchowej. Taniec stwarza dzieciom możliwość odpoczynku psychicznego, regeneracji sił psychicznych i fizycznych, a także rozwija postawy wychowawcze oraz umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Zajęcia „Doświadczenia i Eksperymenty”

Zajęcia pełne są cennej wiedzy z zakresu fizyki, chemii, biologii, techniki i przyrody. Praktyczne eksperymenty, ciekawe zadania i inspirujące wyzwania to idealna mieszanka zabawy i edukacji, z której skorzystają pociechy o różnorodnych zainteresowaniach. Ponadto, dzięki temu dzieci uczą się samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków oraz poszerzają zasób wiadomości dotyczących świata przyrody i techniki.

Zajęcia „Bajkoterapia”

Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Wykorzystanie bajek i baśni ma również zastosowanie terapeutyczne, edukacyjne oraz relaksacyjne. Jest to doskonała forma spędzenia czasu oraz poznawania świata.

Język francuski

Nauka języka francuskiego jest nie tylko wartościowym doświadczeniem dla dzieci, ale również wspaniałą zabawą! Głównym celem zajęć jest uwrażliwianie dzieci na melodię języka obcego i na kulturę innego kraju. Dzieci osłuchają się
z językiem obcym między innymi poprzez opowiadania, rymowanki, piosenki, bajki i filmy edukacyjne.