NASI PODOPIECZNI MOGĄ SKORZYSTAĆ Z OPIEKI SPECJALISTÓW – TERAPEUTÓW, OFERUJEMY ZAJĘCIA Z:

  • LOGOPEDII,
  • TYFLOPEDAGOGIKI,
  • SURDOPEDAGOGIKI,
  • INTEGRACJI SENSORYCZNEJ,
  • FIZJOTERAPII,
  • TERAPII RĘKI,
  • ARTETERAPII,
  • TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH,
  • SENSOPLASTYKI
  • ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM.