Ogólnopolski Projetk Edukacyjny Kreatywny Przedszkolak: Kreatywne Dziecko III edycja

Projekt ma na celu rozwijanie kreatywności, myślenia twórczego
i zachęcanie dzieci do samodzielnego działania. Przedszkolaki realizują zadania, wykorzystując różnorodne materiały i techniki.

Ogółnopolski Projetk Edukacyjny „Eko Ludek”

Dzieci poznają wybrane regiony naszego kraju, poznają Parki Narodowe oraz dowiadują się jakie są formy ochrony przyrody, tworzą kąciki przyrodnicze oraz wykonują prace plastyczne przy użyciu róznorodnego materiału przyrodniczego.

Ogólnopolski Projekt „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Program wprowadza dzieci w piękny i fascynujący świat przyrody oraz styl życia zgodnie z naturą. Dzieci poznają podstawowe zasady ochrony otaczającego nas środowiska, szacucku do roślin i zwierząt oraz odżywiania z uwzględnieniem warzyw
i owoców, a także aktywnego spędzania czasu.

Wędrująca książka

Celem akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek.
Prosimy dzieci i rodziców o przyniesienie do przedszkola książek, których już nie czytamy, a są czyste i w dobrym stanie, aby stworzyć nasz przedszkolny księgozbiór.   Akcja polega na tym, iż każdy może wziąć wybraną książkę, a w jej miejsce zostawić inną – już przeczytaną. Każdy z nas może uczestniczyć w wymianie książek- swoistej wędrówce książki od domu do domu czytelnika.