DZIEŃ W NASZYM PRZEDSZKOLU
plan-dnia
 

6:00 OTWARCIE PRZEDSZKOLA-DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLAKU

bawię się w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, uczestniczę w zabawach konstrukcyjnych oraz działalności plastyczno-manipulacyjnych,
jestem aktywny ruchowo (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce),
pracuję indywidualnie z nauczycielem,
wykonuję czynności higieniczno-sanitarne,


8:30 ŚNIADANIE

9:00 EDUKACJA, ZABAWA, REKREACJA

realizuję różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej,
jestem aktywny ruchowo: uczestniczę w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym,

korzystam ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
prowadzę obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze

w naturalnym środowisku,
wykonuję czynności higieniczno-sanitarne,

11:45 OBIAD

12:15 RELAKS

słucham bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
słucham nagrań płytowych i słuchowisk,
słucham muzyki relaksacyjnej,
14:30 PODWIECZOREK

15:00 AKTYWNE POPOŁUDNIE
podejmuję aktywność własną – organizuję zabawy indywidualne i z kolegami oraz koleżankami,
podejmuję zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
bawię się z tekstem literackim, prezentuję własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
słucham literatury, oglądam i poznaje książki oraz czasopisma,
uczę się czynności porządkowych w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
dokonuję podsumowania dnia i planuję działania na dzień następny,


17:00 ZAMYKAMY PRZEDSZKOLE