W naszej placówce korzystamy z Programu wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP „Planeta dzieci. Prawda, dobro i piekno w świecie wartości”, autorstwa Jolanty Wasilewskiej. 

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Niniejszy program zapewniając dziecku wszechstronny rozwó,j kładzie szczególny nacisk na podmiotowe traktowanie dziecka, podążanie za jego potrzebami i zainteresowaniami, pomoc w dostrzeganiu i rozwijaniu jego mocnych stron oraz wprowadzanie małego człowieka w świat uniwersalnych wartości.
W programie szczególną uwagę zwrócono na ideę wychowania aksjologicznego, która jest zorientowanan na wartości. Prawda, dobro i piekno, tzw. Triada Platońska – wartości sformułowane już w starozytności przez Platona, stanowiły podstawę myśli humanistycznej przez wiele stuleci i są aktualne do dziś.
Wiekszą uwagę przywiazuje się także do rozwoju osobowości dziecka, jego postaw oraz do wprowadzania go w świat wartości
Program uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, omawia także zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

.

Planeta dzieci - informacje o cyklu » Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne


W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o Metodę Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, a także Metodę symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej

Zachęcamy do zapoznania się Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Okres obowiązywania: od 2017, poniżej znajduje sie link
https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole